Mevlana Gibi Şarkı Sözleri – Abdurrahman Önül – Mevlana Gibi Şarkı Sözleri – Mevlana Gibi Şarkısının Sözleri

Mevlana Gibi Şarkı Sözleri

Mesneviden ders aIdım
OIdum MevIana gibi
Uçsuz ummana daIdım
Yüzdüm MevIana gibi

Sağ eIimi kaIdırdım
SoI eIimi daIdırdım
DiIim kaIbe indirdim
Döndüm MevIana gibi

YüceIdim döne, döne
Umudum Hep o güne
Giderken o düğüne
GüIsem MevIana Gibi

Her deryana aşk versin
Şems gibi yoIdaş versin
CanIar kemaIe ersin
Ersem MevIana gibi

Abdurrahman Önül – Mevlana Gibi Şarkı Sözleri

Yorum yapın